Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania i zawartości strony proszę posyłać na adres:


serwisstrony@gmail.com


Autor strony będzie wdzięczny za wszelkie informacje mogące wzbogacić lub uściślić zawarte tu treści.